Uvjeti korištenja

 1. Registracijom ili korištenjem usluge prihvaćate Uvjete korištenja i sva operativna pravila, politike i procedure koji mogu biti povremeno objavljeni na web stranici Imagine Virtual Worlds j.d.o.o. te se mogu ažurirati bez obveze da Vas se o tome posebno obavijesti.
 2. Određene usluge mogu biti podložne dodatnim uvjetima i odredbama definiranima od strane Imagine Virtual Worlds j.d.o.o.
 3. Ovi uvjeti pružanja usluge odnose se na sve korisnike usluge, uključujući kreatore sadržaja, informacija i drugih materijala i usluga
 4. Imagine Virtual Worlds j.d.o.o. zadržava pravo, prema vlastitom nahođenju, izmjene bilo kojeg Uvjeta pružanja usluge ili promijeniti, obustaviti ili prekinuti pružanje Usluge u bilo kojem trenutku, objavom obavijesti na stranici, slanjem obavijesti putem Usluge ili e-maila. Imagine Virtual Worlds j.d.o.o.također može ograničiti pristup određenom dijelu Usluge ili cijeloj usluzi, bez prethodne obavijesti. Vaša je odgovornost povremeno provjeriti ove Uvjete pružanja usluge radi mogućih izmjena.
 5. Vi ste jedina odgovorna osoba za aktivnosti i sigurnost Vašeg računa. Nije dozvoljeno korištenje tuđeg računa bez dopuštenja. U slučaju bilo kakvog neovlaštenog korištenja Vašeg računa ili kršenja sigurnosnih uvjeta, dužni ste nas obavijestiti. Nikada i nikome nemojte objavljivati, distribuirati ili slati podatke za prijavu svog računa.
 6. Odgovorni ste za održavanje sigurnosti vlastitog računa i lozinke. Imagine Virtual Worlds j.d.o.o.nije odgovoran za bilo kakvu štetu uzrokovanu nepoštivanjem ove sigurnosne obveze.
 7. Odgovorni ste za sve aktivnosti i radnje poduzete korištenjem Vašeg računa unutar Moj e-Glas aplikativnog rješenja.
 8. Nije dozvoljeno koristiti uslugu za bilo kakvu nezakonitu ili nedozvoljenu svrhu. Također, prilikom korištenja usluge ne smiju se kršiti zakonske odredbe.
 9. Strogo je zabranjeno
  • objavljivati, prenositi, distribuirati ili širiti bilo kakve informacije, teme ili materijale koji su nezakoniti, lažni, uvredljivi ili šire rasnu, seksualnu ili bilo kakvu drugu netoleranciju
  • objavljivati reklamne poruke, zahtjeve, lančana pisma te obavijesti o oglašavanju
  • zloupotrijebiti, prijetiti ili na neki drugi način kršiti prava drugih osoba
  • upotrijebiti materijale ili informacije, uključujući slike ili fotografije dostupne putem Moj e-Glas sustava na bilo koji način koji krši prava intelektualnog vlasništva, žigove, patente, poslovne tajne ili druga prava ostalih korisnika Moj e-Glas sustava ili trećih strana
  • prenositi datoteke i drugi sadržaj u Moj e-Glas sustav koji sadrže viruse ili druge slične programe ili podatke koji bi mogli štetiti radu Moj e-Glas sustava, opreme na kojoj ili s kojom sustav funkcionira
  • prikupljati i na bilo koji način koristiti bilo kakve informacije o Proizvođaču ili trećim osobama kroz Moj e-Glas sustav
  • stvoriti ili koristiti lažne identitete u svrhu obmanjivanja korisnika ili drugih osoba
  • Slanje bilo kakve druge vrste neželjenog maila / SPAM-a
 10. Uslugu koristite na vlastitu odgovornost.
 11. Nije dozvoljeno mijenjanje, prilagođavanje ili hakiranje usluge kao niti reproduciranje, umnožavanje, kopiranje, prodavanje, preprodavanje ili iskorištavanje usluge ili pojedinog dijela usluge, računalni kod koji omogućuje pristup korištenju usluge, bez izričite pismene suglasnosti od strane Imagine Virtual Worlds j.d.o.o.
 12. Imagine Virtual Worlds j.d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu, posljedičnu štetu, uključujući štetu zbog gubitka profita, goodwilla, podataka ili drugih nematerijalnih gubitaka koja proizlazi iz:
  • upotrebe ili nemogućnosti korištenja usluge
  • neovlaštenog pristupa ili promjene Vaših podataka
  • izjave ili ponašanja bilo koje treće strane o usluzi.
  • bilo kojeg drugog predmeta koji se odnosi na uslugu.
 13. Uvjeti korištenja usluge predstavljaju ugovor između korisnika usluge i Imagine Virtual Worlds j.d.o.o., kojim je regulirano korištenje usluge.
 14. Korisniku je strogo zabranjeno unatrag razvijati, unatrag kompilirati, razložiti ili na bilo koji drugi način otkriti izvorni kod Moj e-Glas sustava ili poduzimati bilo koje druge radnje kojima se vrijeđaju prava intelektualnog vlasništva na Moj e-Glas sustavu
 15. Proizvođač objavljuje Opće uvjete, uključujući i sve izmjene Općih uvjeta, na internetskoj stranici www.e-glasanje.hr
 16. Za sva dodatna pitanja i informacije o usluzi molimo kontaktirajte korisničku podršku: podrska@e-glasanje.hr
 17. Tehnički preduvjeti – za svu komunikaciju i neometani rad aplikacije mora biti omogućen pristup internetu
 18. Proizvođač jamči i osigurava ispravan rad Moj e-Glas sustava tijekom trajanja ugovora između Imagine Virtual Worlds j.d.o.o. i korisnika, pod čime se podrazumijeva ispravan i kontinuiran rad aplikativnog rješenja Moj e-Glas, osim u sljedećim slučajevima:
   • nefunkcioniranja Korisnikove hardverske opreme ili u bilo kojem drugom slučaju kada Korisnik ne ispunjava uvjete u vidu izostanka pristupa internetu, gubitak identifikacijskih sredstava koja su preduvjet za registraciju i korištenje
   • prekida ili smetnji u radu pružatelja cloud usluga, telekomunikacijskih kapaciteta, sustava, drugog hardvera ili bilo kojih tehničkih postrojenja kod Korisnika, pod čime se pogotovo smatraju (ne isključujući druge okolnosti): nedostaci signala operatera, nedostaci u mreži operatera ili Korisnikovoj internoj mreži, nedostaci u kvaliteti usluge operatera i/ili GPS signala i/ili drugih sredstava i usluga koje Korisnik koristi za potrebe korištenja Moj e-Glas sustavom, serveri, internetska veza i dr.)
   • tijekom redovnog i izvanrednog održavanja Moj e-Glas sustava
   • nadogradnje softvera ili hardvera potrebne za rad Moj e-Glas sustava
   • više sile
   • nepredviđene situacije
 19. Proizvođač osigurava da osobni podaci nisu niti će biti priopćeni niti otkriveni neovlaštenim trećim stranama, osim u okolnostima kada je to dopušteno Općom uredbom o zaštiti podataka, drugim prisilnim propisom ili od strane Korisnika ili temeljem pisane suglasnosti ispitanika.
 20. Svako kopiranje, umnožavanje, presnimavanje, objavljivanje i distribuiranje cijelog ili dijelova web stranice ili Moj e-Glas aplikacije, bez obzira na razloge za takvo djelo zabranjeno je i predstavlja povredu autorskog prava i kazneno djelo, koje će biti prijavljeno u skladu sa zakonom.