Prikladno Vama

Udruge I Strukovna Udruženja

ONLINE GLASANJE ZA UDRUGE I STRUKOVNA UDRUŽENJA

VAŠ GLAS NA DOMETU JEDNOG KLIKA, UVIJEK!

Sudjelovanje članova u životu udruge ili strukovnog udruženja povećava se lakim i neposrednim sustavom glasanja. Smanjite vrijeme i troškove na minimum pripremom cijelog postupka glasanja na jednoj online platformi.

Inovacije i sudjelovanje

NEKA OD GLASANJA KOJE MOŽETE OBAVITI ONLINE:

PRAVO RJEŠENJE ZA VAS

Sa “Moj e-Glas” okrijte rješenje za vaše potrebe.

OTKRIJTE JEDNOSTAVNO ELEKTRONIČKO GLASANJE
AKTIVIRAJTE DEMO VERZIJU I OSOBNO PROBAJTE MOJ E-GLAS